Over Onderwijsinformatie.nl

Onderwijsinformatie.nl verspreidt relevante informatie voor onderwijsprofessionals waarmee zij op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hun vakgebied.

   wordt ingezet door prominente onderwijsgerelateerde organisaties, zoals Ministeries, voorlichtingsinstanties, kenniscentra, etc.;
   verspreidt gewenste informatie afgestemd op functie en taak van de ontvanger;
   maakt de informatievoorziening zo makkelijk mogelijk;
   1 centrale ontvanger op school, gepersonaliseerde informatie, retourenvelop en online wijzigingen doorgeven.

Onderwijsinformatie.nl levert de informatie zoveel mogelijk gebundeld in 1 pakket op de school. In elk pakket is een overzicht van de inhoud toegevoegd en aan wie deze is gericht. Dat maakt het erg gemakkelijk om de post intern te verspreiden.

Welke partijen versturen al informatie via Onderwijsinformatie.nl

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Klik hier voor meer informatie privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang